Ask The Rabbi

נושא:

החזרת דלת הזזה למקומה בשבת

דלת הזזה שיצאה מהמסילה בשבת האם ניתן להחזירה למקומה?

אין להחזיר דלת שיצאה ממקומה בשבת - אף אם היא מובנית על גבי מסילה.

מקורות