הזזת עציצים - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: הלכה

הזזת עציצים

שם הרב המשיב: הרב מאור דוד כהן

תאריך העלאה: 30.10.2019 – 11:56

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

יש לנו שבת חתן בע"ה. האם אפשר לשים על השולחנות עציץ עם פרחים לנוי ומתחת צלחת פלסטיק, ולהזיז אותם כאשר מחליפים את המפות בין הסעודות?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
להרבה פוסקים מותר לטלטלם בעת הצורך. וכדאי שתשמרו שצלחת הפלסטיק תישאר מתחת לעציץ גם בזמן ההזזה. ואפשר לסמוך על כך מלכתחילה.


מקורות

בשו"ע  אור"ח סימן של"ו : "עציץ (פירוש חצי כד שזורעים שם עשבים – ערוך)), אפילו אינו נקוב, יש ליזהר מליטלו מעל גבי קרקע ולהניחו על גבי יתדות או איפכא בין שהוא של עץ בין של חרס:"


והאחרונים דנו בדבר והעלו שכשהעציץ אינו נקוב מותר להזיזו ממקום למקום כל שאינו מחזק את נטיעתו ואין בו משום זורע וקוצר. (ובפרט שיש טס של מתכת או פלסטיק תחתיו שאז יצאנו ידי חילוקי בעיית החרס עיי"ש)  וכן העלו פוסקים אחרונים רבים.

ובקצות השולחן בסימן קמב סעיף ג.  בבדי השולחן – ה.  דן בפרטי הדין הזה והביא את השיטות והחילוקים עיי"ש ותרווה צמאונך.

דילוג לתוכן