fbpx

נושא: חגים

ההסבר החסידי לד' מינים

שלום לכם, 
מה ההסבר הפנימי על פי חסידות לארבעת המינים בחג הסוכות? תודה

ישנם ביאורים רבים ושונים על ארבעת המינים. ביאור אחד, הנפוץ ביותר: מבואר במדרש (ומובא רבות בתורת החסידות) כי ד' המינים מסמלים את ד' הסוגים בבני ישראל: יהודים של תורה (לולב), יהודים של מצוות (הדס), יהודים שיש בהם גם תורה וגם מצוות (אתרוג) ויהודים שאין בהם כלום (ערבה). הברכה מסמלת את אחדותם והתכללותם של כל הסוגים, עם ישראל הוא קומה אחת שלימה, המורכבת מכל הסוגים יחד.

מקורות

ויקרא רבה פרק ל, פסוק יב.