fbpx

נושא: מודעות

מקום ה"כתר" בנפש האדם

האם ישנה אפשרות להגדיר מה הכוונה בכוחות האדם – המקום של ה"כתר"? היכן הוא ממקום בכוחות של האדם, וכיצד באמת ניתן לראות מה המקום של הכתר אצלי?

המענה לתשובה זו, לא יכול להיות על פני תשובה אחת, אלא מוכרחים ללבן וללמוד את הנושא כמו שצריך. להלן נביא סקירה קצרה על הנושא, ולהרחבת העניין ולהבנתו לעומקו, מוכרחים ללמוד את הנושא מבפנים, ע"פ המקורות.

בכללות, ה"כתר" של האדם הוא לא מודע. הוא נעלם. לכן בדרך רגילה, לאדם שיש רגשות לא מתוקנים והוא צריך טיפול, ההתעסקות היא בכוחות הגלויים של השכל והמדות ודרכם להוביל את האדם למחשבות ורגשות מתוקנים.

ישנם מקרים קשים יותר שבאמצעות כח הדעת (שהוא המפתח של הרגש) ניתן לבחון את ה"השתקפות" של הכתר במצב, ולברר את אופן ההארה והגילוי  של חלקי הכתר (הרצון, העונג והתענוג עצמי) בכחות הגלויים. מאתרים את העיוותים ומבצעים לעבודה של שינוי ברגשות.

ההשפעה מהכתר על הרגש האדם בעבודה הרגילה  נעשית בשני סוגים של תהליכים. ישנה עבודה של "אור ישר" של הכתר, וישנה עבודה של "אור חוזר".

כיוון שבין הכתר לחכמה יש צמצום, מה שמגיע מהכתר לחכמה זו רק הארה. מהחכמה זה מתפרט בבינה וזה משפיע על התהליך הרגשי. וכך התהליך השכלי משפיע על חיצוניות הרגש ועל המעשים וההתנהגות. תהליך זה הוא תהליך של אור ישר המשפיע "מלמעלה למטה". תיקון ה"עיוות" שבכתר מלמעלה – דרך החכמה – רגש- עד למעשה.

ישנו תהליך של "אור חוזר": דרך הפעולות המעשיות נוצרת השפעה ושינוי בכתר ("נעוץ תחילתן בסופן") המשפיע ומשנה את השכל, את הרגש וההתנהגות, אבל כיוון שזה פעולה של מעשה ההשפעה על הכתר וממנו, היא רק בצורה עקיפה ולא שלימה.

בעבודה הארוכה של חשיפת הכתר עצמו, ישנה עבודה ותוצאה של אור חוזר מהכתר. אך בזה יש גם השפעה ישירה ופנימית של הכתר.

כדי להבין זאת יש להקדים את ההקשר של העבודה של חשיפת הכתר לעבודת התשובה בה ישנם 2 סוגים – "תשובה תתאה" ו"תשובה עילאה".

בתשובה תתאה, האדם שב, ע"י הרגשת ריחוק ומרירות ממצבו. אך בכדי לבוא לתשובה עילאה (שחושפת את הכתר ומתקנת את הכל) נדרש לעשות עבודה ותהליך של  התבוננות עם המוחין. אבל אין מדובר על התהליך הרגיל של התבוננות כבדרך הקצרה, שעיקרה היא (כדלעיל) באופן של אור ישר ומלמעלה למטה. אלא בתשובה עילאה ההתבוננות והעבודה היא לפעול גילוי שלם[1] לא כמו בדרך הקצרה, בשינוי המעשים, שאז אור חוזר המשפיע בצורה מקיפה.

 של אור חוזר מהכתר באמצעות עבודה של מלמטה למעלה. וזו עבודה שחושפת את הכתר בצורה ישירה.

עבודה זו נעשית על ידי מוח הבינה ובפרטיות על ידי הפנימיות של בינה. וזו המשמעות של "פנימיות אמא" – פנימיות עתיק. שע"י ההתבוננות בכחות השכל מלמטה למעלה (עבודה השייכת לספירת הבינה), יותר פנימה ויותר פנימה. האדם חושף ומגלה את הכתר, עד הדרגה הנעלית שבו- הרדל"א (=רישא דלא אתיידע, ראשית הכל) וכך האדם מסוגל לתקן את כל הפגמים.

כאשר אדם עושה תהליך כזה של תשובה עילאה. הטבע שלו משתנה. הטבע הפנימי שלו נהיה משהו חדש. וזו הסיבה שמובא בספר הזוהר שה"בינה" נקראת תשובה, כי דווקא העבודה האמיתית של הבינה מגלה וחושפת את הכתר והיא עיקר ענין התשובה.

הדבר משתקף בעבודה של עשרת ימי תשובה, בזמן זה נדרש מהאדם לעבוד ולעשות תהליך רציני של עליה פנימה עד לשיא ביום כיפור באופן של חשיפת הכתר. במצב הזה אין מזכירין לאדם עוונתיו מהעבר והוא תיקן את מעשיו לגמרי, כי באופן זה הטבע השתנה והרע נעשה טוב.

הרעיון שראינו פה, שהעבודה של אור חוזר  חושפת את הכתר ומתקנת את כל הפגמים, מתאימה למאמר "במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד".

דרך העבודה של הצדיק היא באופן של אור ישר. אבל בכדי להגיע למקום הכי נעלה ולגלות אותו, כדי להגיע לגאולה שאז הכתר נחשף (ולא שיש רק השפעה נעלמת מהכתר) צריך את העבודה של תשובה, שהיא העבודה של אור חוזר. דווקא ה"תשובה מביאה גאולה" ו"אין ישראל נגאלין אלא בתשובה". רק על ידי העבודה הארוכה באופן של אור חוזר- של התשובה האדם יהיה מסוגל להגאל מכל הבעיות והמצוקות.

כל הענין של חשיפת הכתר, ולעשות שינויים ב"על מודע" הוא דווקא בסוג עבודה זה של מלמטה למעלה. כי רק עבודה זו יכולה להחזיק מעמד ולהביא פיתרון אמיתי במציאות.

ודוגמא לדבר:

הלוחות הראשונים שהיו שייכות לעבודה של הצדיקים והאור ישר, לא יכלו להתמודד עם הקליפות. האור לא חדר בהם, ולכן עם ישראל חטא בחטא העגל. דווקא הלוחות השניים שניתנו ביום כיפור ושייכות עם עבודת התשובה, פעלו שתהיה השפעה פנימית. הלוחות השניות גילו את היחידה ואת עצם הנשמה.

כי דווקא עבודה ותהליך של אור חוזר,  פנימיות בינה- חושף ומביא את השלימות של הכתר.

כל תהליך של תשובה מתחיל בתחושה של חיסרון, ובנפש זה עליה מלמטה בקו השמאל, החל מה"הוד" ל"גבורה" ומשם ל"בינה", מה"בינה" יש עליה ל"רצון", עד שהרצון מגיע ל"רדל"א" ואז נוצר תיקון לכל החסרונות והפגמים.

החידוש הוא שגם צדיקים צריכים לעשות תשובה. המשיח בא להחזיר את הצדיקים בתשובה. גם אדם שחושב שהוא מושלם ומתוקן בתכלית (כמו שהרבי אמר שבדורנו כל יהודי צריך להשתדל להיות בדרגה של צדיק) ולא רק שהוא חושב, אלא באמת נמצא במקום של שלימות. גם הוא צריך לעשות תשובה.

זו סקירה קצרה על העניין, וכמובן שבירור ועיון בעניין כמה עמוק ומשמעותי, חייבים ללמוד את הנושא כמו שצריך – ולראות אותו מתוך המקורות.

בשנה האחרונה, נפתח קורס מיוחד שעוסק בכל התחום הזה, לחשוף את הכתר של האדם, ושמו "לגעת בכתר" – שם מבארים ודנים באריכות על כל התופעות והעניינים שמגיעים מצד הכתר של האדם, העניינים העל-מודעים.

 

[1] לא כמו בדרך הקצרה, בשינוי המעשים, שאז אור חוזר המשפיע בצורה מקיפה.

מקורות

אגרת התשובה לאדמו"ר הזקן, פרקים ה, ו.

ליקוטי שיחות חלק ל"ו שיחה לפרשת יתרו.

מאמר ד"ה אנכי ה"א תשט"ז.

מאמר ד"ה מרגלא בפומי' דרבא תשמ"ו.