הדלקת נרות חנוכה במטוס - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: חגים

שאלה

אני נוסע במטוס בליל שני של חנוכה. האם מותר לי להדליק שם?

תשובה

הנוסע במטוס, אם ירשוהו להדליק נר אחד בבית המטבח ידליק בלא ברכה, כי ע"פ חוק אין להשאיר שם נר דלוק ומוכרח לכבותו תיכף, כן ידליק בלא ברכה.

אך נראה שאם יתירו לו להשאיר את הנרות, יוכל להדליק בברכה.

מקורות

דילוג לתוכן