הדלקת אש בין השמשות על ידי גוי - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: שבת

שאלה

האם מותר לגוי להדליק את האש של הפלטה בין השמשות?
היות והתבשיל כבר מבושל ובין השמשות זה דרבנן

תשובה

בבין השמשות (כמובן שיש לשים לב שבאמת מדובר בזמן ביהשמ"ש) מותר לבקש מגוי לעשות מלאכה בתנאי שהיא לצורך השבת ולכן בדיעבד מותר אבל אין לתכנן ככה לכתחילה.

ולהעיר: יש חומרא שאדה"ז כותב שטוב להחמיר ככה שלא להשים שום דבר על הפלטה (בלי תנאי חזרה) אא"כ יש לה מספיק זמן להתחמם לפני כניסת השבת. ובנוגע מה שכתבתם שהתבשיל כבר מבושל יש להעיר שאם יש בה רטיבות (ואין בה חמימות קצת) יש בה איסור בישול  לפי שיטת אדה"ז.

מקורות

שו"ע אדה"ז סימן רס"א ס"א וסי' שמ"ב ס"א   סי' רנ"ג סכ"בסידור אדה"ז הלכתא רבתא לשבתא


דילוג לתוכן