נושא:

האם אפשר להניח פח אשפה בסוכה?

האם אפשר להניח פח אשפה בסוכה?

כדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א) האם מותר להניח דברים מאוסים בסוכה. ב) האם זה כולל גם דברים מאוסים השוהים בתוך כלי סגור כמו בתוך מיכל אשפה. ג) האם יש הבדל האם השהייה של הדברים המאוסים בתוך הסוכה הוא לקצת זמן או להרבה זמן. ד) האם יש הבדל למה משמש הפח לדברים מאוסים ממש או סתם לדברי אשפה שאין בהם מיאוס מיוחד כמו ניירות וכדומה. ה) האם יש הבדל בזה בין אם מדובר שיגרם טרחה מיוחדת ללא זה או שאין הבדל.
תחילה יש להביא את מה שנפסק בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן תרלט סעיף א' שעל פי מה שכתוב בתורה "בסוכות תשבו שבעת ימים" למדו על פי מה שקיבלו במסורת ממשה רבינו שכך קיבל מפי הקדוש ברוך הוא בפירוש כוונת הכתוב שכוונת גדר המצווה היא לשבת בסוכה באותו האופן בו יושב ומשתמש בביתו הפרטי במשך כל השנה כלומר שיהפוך את הסוכה לשימושו הפרטי כמו ביתו במשך שבעת ימי חג הסוכות.
ולכן עליו להכניס לסוכה במשך ימי החג את מיטתו והכריות והשמיכות לצורך שינה בסוכה וכן את כל שאר החפצים בהם משתמש בביתו כל השנה ובמשך ימים אלו עליו לעשות את ביתו הפרטי של כל השנה לשימוש ארעי בלבד ואת סוכתו לשימושו הקבוע למשל; אם יש לו כלים יפים או כלי מיטה יפים יכניס אותם לשימושו בסוכה ובביתו יניח את שאר החפצים הפחות יפים כך שאת שימושו הקבוע והמשובח יעשה בסוכה.
וכמו כן כל שאר הכלים של השתיה צריך שיהיו אתו בסוכה כדי לשמשו בעת הצורך אבל שאר הכלים שאיתם מכינים את האוכל וכן הכלים הגדולים שבהם ישנם המים אין צריך להכניס לסוכה כי גם בביתו הפרטי של כל השנה לא רגילים להכניס את הכלים האלו לתוך המקום הפרטי בבית בו משתמש כמו למשל בסלון או בחדרים הפנימיים אלא יד להם חדר נפרד כמו במטבח שהוא מקום מיוחד לכך.
ולגבי כלים שאיתם מגיש את האוכל או אוכל כמו למשל קערות וסירים אז תלוי הדבר: לפני האכילה אפשר להכניס אותם לסוכה כאשר האוכל בתוכם כדי להגיש את האוכל אם מדובר בסירים יפים אם מדובר בסירים שאינם יפים ויש לו כלי הגשה יפים אזי כאמור יש לו להכניס לסוכה את הכלים היפים כמו שרגיל לעשות במקרה שאוכל בסלון ביתו בארוחות טובות.
אבל לאחר שגמר את האכילה הכלים הללו נעשים מאוסים וצריך להוציא אותם מהסוכה וכמו כן הכלי שאיתו שואבים את המים לא יכניס אותו לסוכה כי זה כלי שבדרך כלל גס ולא ראוי שיהיה בסוכה כלל הדבר שלא יעשה דבר מאוס ובזוי בסוכה כדי שלא יהיו המצוות בזויות עליו. כמו למשל שלא ישטוף קערות וסירים וצלחות לאחר האכילה משאריות האכול שבהם אבל לשטוף כלי שתיה כמו כוסות וקנקנים שהם בדרך כלל נקיים ורק שוטף מנגיעת הפה וכדומה מותר לשטוף אותם בסוכה.
כמו מובא בפסוקים לגבי מנורה שמפיצה אור שכאשר היא דולקת ומפיצה אור היא צריכה להיות בתוך הסוכה וכפי שהיא רגילה להיות בתוך הבית שאז השימוש בסוכה הוא ראוי ומתוקן כמו שצריך אמנם אם הסוכה היא קטנה ויש חשש שאם יכניס את המנורה לתוך הסוכה היא יכולה לאחוז בסכך של הסוכה או בדפנות הסוכה ולגרום לשריפה אזי צריך להניח אותה מחוץ לסוכה אפילו אם מדובר במנורה יפה העשויה מזהב מאחר ובמקום של חשש שריפה גם בביתו לא היה משתמש בצורה זו גם אם היה מדובר בכלי נאה.
אבל המנהג שלא להכניס נר של חרס אפילו לסוכה גדולה כי בדרך כלל היא מאוסה כפי שמבואר בכמה מקומות ולכן אין להכניס אותה לסוכה גם אם אין חשש שריפה כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו.
ומכך מובן שבסוכה ישנם שני דינים: א) דין של שימוש קבוע וראוי ויפה כמו בביתו המיוחד לשימושו הפרטי והאישי ולכן כל דבר שהוא ראוי והיה עושה אותו בביתו המיוחד ראוי שיעשה גם כן בתוך הסוכה וישתמש שם בכלים המשובחים והיפים. ב) דין מיוחד שקשור לגדרי מצווה בכלל כללי שישנו בכל המצוות לא לעשות דברים שגורמים למצוות להיות בזויות עליו ולכן גם שימושים שהיה עושה בייתו אם הם גורמים שהמצוות יהיו בזויות עליו אסור לעשותם בסוכה.
העולה מהאמור: שאין להניח פח אשפה בתוך הסוכה אלא יש להשאירה מחוץ לסוכה כי גם בבית הוא מניח אותו במקום מיוחד פינתי במטבח בלבד ולא בסלון היכן שאוכל ומשתמש באופן קבוע. אלא אם כן מדובר בפח קטן שלא מיועד לדברים מאוסים אלא לניירות וכדומה שרגיל להניחו במשרדו או בחדרו האישי שמותר להניחו בסוכה.

מקורות