דקדוק בתפילה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: תפילה

שאלה

מי שלא יודע להתפלל ולא דקדק בתפילה שלו כמו שצריך האם הוא צריך להתפלל עוד פעם?

תשובה

מן הדין על הקורא לדקדק בתיבות התפילה ולא להדגיש את הקפה ולא להרפות את הדגש. לדייק במיקוד ובטמעים. שווא נע ושווא נח. לא לשבש את תיבות התפילה כלל. אך לא דקדק בתפילתו אינו צריך לחזור בתפילה שוב וכבר יצא ידי חובתו.

מקורות

דילוג לתוכן