דיני חנוכה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: חגים

דיני חנוכה

  • שאלה

קרה לי (בשנה שעברה) ונתקעתי בערב שבת של חנוכה עם נר אחד. לא ידעתי אם להדליק נר של שבת או של חנוכה. בפועל הדלקתי נרות שבת, כי חשבתי "תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם". יש מי שאמר לי שצדקתי, ויש מי שאמר לי שפעלתי לא נכון כלל. מה נכון?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
מפורש בגמ' ובשו"ע שמי שאין לו די נרות לשבת ולנר חנוכה, נר ביתו קודם, מפני שלום בית, שמצטערים לישב בחושך. אך כל זה נאמר בזמנם שהיו מדליקים את נר חנוכה בחוץ, אך בזמננו שהמנהג התפשט בפועל שמדליקים את הנרות בפנים, כתבו הפוסקים שידליק נרות חנוכה ויכוון גם לאור שבת. יש מי שכתב שבכ"ז אין לחלק, ויש להדליק נרות שבת. ולפועל יש לדאוג ולהכין את עצמך מראש, שלא להגיע למצבים כאלו שאינם נעימים, והחכם עיניו בראשו.

מקורות

דילוג לתוכן