דיני חנוכה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: חגים

שאלה

אני נוסע מחוץ לבית ומדליק במלון. האם ההדלקה שלי במלון פותרת ומוציאה י"ח את הילדים שלי שנמצאים כעת בבית?

תשובה

בעל הבית שהדליק במקום אחר, אינו מוציא בזה את בני ביתו שהם בביתו (ברכת הבית שער נ"ד אות ט)

מקורות

דילוג לתוכן