דיבור בבית הכיסא כשנכנס לצורך אחר - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: הלכה

שאלה

האם מותר לדבר בשירותים מתי שאני לא נכנס לשם בשביל השירותים, אלא לתקן שם משהו – להחליף מנורה או לסדר את המקלחת וכד'?

תשובה

אף שישנו איסור לדבר בבית הכסא, אכן אם נכנס לשם שלא על מנת
להתפנות אלא לצורך איזה ענין אחר, אכן ניתן להקל הדיבור.
וכתבו הפוסקים, שבמקרה שבחדר ישנו עוד שימוש חוץ מבית הכסא – כגון שיש
שם איזה ארון אחסון או משהו בדומה לזה ניתן להקל עוד יותר.

מקורות

דילוג לתוכן