מה בין גן עדן, עולם הבא וימות המשיח

אשמח להסבר מפורט מה החילוק בין "עולם הבא", גן עדן וימות המשיח.

ההסבר בקצרה:
גן עדן – עולם הנשמות ללא גופים, כיום.
ימות המשיח – זמן שבו מגיע מלך המשיח ובונה את בית המקדש וכו' ומחזיר המצוות לתיקונם. זה יהיה בעולם הגשמי.
עולם הבא – תחיית המתים, אז יהיה שינוי מנהגו של עולם בכמה וכמה דברים, אבל לפי הכרעת החסידות גם זה יהיה בעולם הזה הגשמי, שהרי התכלית היא דירה בתחתונים.
לפעמים הלשון עולם הבא מובא בכמה הקשרים שהכוונה היא בעצם לגן עדן, וצריך לראות כל מקום לפי עניינו.

מקורות

ביאורי החסידות