גזל וגניבה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

אחד שמעל בבחרותו בכספי ציבור, ורוצה להשיב, ואינו יודע כיצד, מה דינו.

תשובה

אם אינו מכיר ממי בדיוק גזל, ולקח או הזיק ממקום כללי ציבורי, אזי יתן כסף (כשווי מעילתו) – לצורכי רבים שיהנו בהן.

מקורות

ראה בשולחן ערוך הרב חושן משפט הלכות גזלה וגנבה (סעיף ח): הגוזל את הרבים ואינו יודע למי יחזיר כגון המוכסים שנטלו יותר מקצבתם שנתן להם המלך וכן הגבאים הממונים מן המלך לגבות המס והם מקילים לקרוביהם ומטילים על אחרים שהרי הם גזלנים גמורים וכן ממוני הקהל שעושים כמעשיהם תשובתן קשה לפיכך יעשו צרכי רבים כגון לחפור בארות מים בכדי שגם הנגזלים יהנו מהם. ומכל מקום אותם אנשים שהם מכירים שגזלו מהם חייבים להחזיר להם ולא די במה שנהנים ממימיהם. וכן יעשה המלוה ברבית לרבים ואינו יודע למי.


דילוג לתוכן