fbpx

נושא: שבת

ג'ולות בשבת

האם יש בעיה לשחק בג'ולות בשבת? אני מתכוון לילדים מתחת לגיל בר מצוה?

מותר לשחק בגלות בתנאים הבאים: אם משחק בהם בתוך הבית, ובתנאי שקרקע הבית יהיה מרוצף, אבל מחוץ לבית, אפי' על פני שטח מרוצף אסור לשחק. (סי' שלח ס' ה)

מקורות