Ask The Rabbi

נושא:

גוי שהרתיח המים

 האם מותר לפי ההלכה לשתות קפה או תה כאשר הגוי הרתיח את המים? 

אין דין בישול גויים במים וגם לא בקפה או בתה שמכין גוי, אלא שיש לבדוק היטב את כשרות הכלים ומרכיבי השתיה שאכן הם כשרים. 

 

מקורות