Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

תבשיל גוי

גוי העובד בבית היהודי ובישל לעצמו בכליו שלו מאכל כשר למהדרין, ומכבד בזה את הישראל לטעום מהתבשיל שהכין, האם מותר הדבר?

 


במצב הקיים כיום יש להחמיר בדבר, כמפורט למטה [אמנם המיקל בדבר, והשגיח שהמוצרים והכלים כשרים, יש לו על מי לסמוך].

מקורות