גויים בתחיית המתים

האם יהיו גויים שיקומו לתחייה בתחיית המתים?

ישנה מחלוקת בין חכמי המשנה. רבי אליעזר סבור כי אף גוי לא יקום בתחיית המתים. רבי יהושע סבור כי אלו שלא התכחשו לאלקים – יקומו.
ישנם שמגיעים למסקנה, כי חסידי אומות העולם יקומו בתחיית המתים. ולפי דבריהם, כאשר נאמר בגמרא: "תחיית המתים לצדיקים" – הכוונה היא לא רק ליהודים אלא גם לצדיקים שבין הגויים, שהרי בעם ישראל ממילא כולם נחשבים לצדיקים ויקומו לתחייה, כדברי הפסוק: "ועמך כולם צדיקים". ומה שאמרו בגמרא "תחיית המתים לישראל" הכוונה היא, שבעם ישראל כולם יקומו, ומקרב הגויים הרוב, שהם רשעים, לא יקומו. אולם חסידי אומות העולם אכן יקומו.
וגם הרמב"ם אומר "חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא".

מקורות