Ask The Rabbi

נושא:

טיסה בחנוכה

שלום וברכה,

לאשתי יש טיסה בחג החנוכה מקנדה לישראל. היא יוצאת בצהריים ונוחתת בבוקר של היום שלמחרת. כך שכל הלילה היא תהיה במטוס. מה היא צריכה לעשות עם הדלקת נר חנוכה? האם זה שאני מדליק בבית פוטר אותה מהדלקה?

 

לכתחילה, יש לתכנן את הזמנים שלא להביא את עצמו למצב שלא יוכל לקיים את המצווה.
למעשה, במקרה הנדון תכוון האישה לצאת ידי חובה בהדלקה שלך בביתכם.
במידה והיא יוצאת לאחר פלג המנחה בקנדה, היא יכולה להדליק עם הרבה שמן כך שיספיק לדלוק חצי שעה לאחר צאת הכוכבים שם.

מקורות