תבשיל פרווה עם כף בשרי - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: כשרות

תבשיל פרווה עם כף בשרי

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

כף בשרי בן יומו, שערבבו בו תבשיל פרווה.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
יש לשער שישים כנגד חלק הכף שנתחב בקדרה, ואם אין שישים, התבשיל והסיר בשריים. (ואם רוצה להמשיך להשתמש בו לפרווה, עליו להגעילו).

מקורות

כתב בשולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב (סימן צד סעיף ה): אם בשלו מים בקדרה חדשה ותחבו בה כף חולבת, ואחר כך חזרו ובשלו בה מים פעם אחרת ותחבו בה כף של בשר, ושתי הכפות היו בני יומן ובשום אחד מהפעמים לא היה במים ששים, אסור להשתמש בקדירה לא בשר ולא חלב, אבל שאר דבר מותר לבשל, מאחר שהיתה חדשה שלא בשלו בה מעולם.


הגה: מיהו אם עבר ובישל בה בשר או חלב, מותר, דהוי נותן טעם בר נותן טעם (הגהות מיימוני פ"ט). קדירה שבשלו בה ירקות או מים ותחבו בה כף בן יומו, והקדירה אינה בת יומא, או להפך, או שיש במאכל ששים, הכל שרי. ונוהגין להחמיר לאכול המאכל כמין הכלי שהוא בן יומו, ולאסור הכלי שאינו בן יומו (ארוך כלל ל"ז), ואינו אלא חומרא בעלמא, כא כי מדינא הכל שרי.


[ובסעיף א: התוחב כף חולבת בקדירה של בשר, או איפכא, משערים בכל מה שנתחב ממנו בקדירה (אם הכף בן יומו דהיינו ששמשו בו בכלי ראשון תוך מעת לעת). (ארוך כלל ז'). ויש מי שאומר שאם הכף של מתכת, משערים בכולו, משום דחם מקצתו חם כולו. וסברא ראשונה עיקר, וכן נוהגין) (מרדכי וש"ד והגהותיו וארוך) (וע"ל סי' צ"ח)].


דילוג לתוכן