שימוש בתנור לבשר וחלב - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כשרות

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

האם אפשר להשתמש בתנור אחד הן לבשר והן לחלב, ע"י הכשרתו בנתיים, – בחימומו לחום הכי גבוה של התנור.

תשובה

אם הוא מצופה בחומר 'אמייל' בדפנותיו, (כפי שהוא בהרבה תנורים), א"א לעשות כן. ואם אינו מצופה בחומר זה, יכול לעשות כן. (ויש לברר בכל תנור אצל היצרנים וכיוצ"ב).

מקורות

באם הוא מצופה חומר 'אמייל' בדפנותיו (וכפי שזהו ברוב התנורים שבימינו) אזי לא ניתן לעשות זאת, מאחר והתנור בולע ואינו מפליט (ככלי חרס), וא"א להכשירו, ועליו להשתמש בו רק לבשר או רק לחלב. אמנם תנור שידוע בוודאות שאינו מצופה כן, ניתן להכשירו כאמור, (ויחמם התנור למשך כשעתיים), מאחר ודינו כליבון התנור.


דילוג לתוכן