בשר וחלב - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כשרות

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

תבשיל 'אורז' שהיה בשקית ניילון מיוחדת לבישול בתוך תבשיל של בשר, האם האוכל ממנו בלבד, (מבלי שאכל את הבשר עצמו ואף לא מהתבשיל שנגע בו ממש) צריך להמתין שש שעות.

תשובה

עליו להמתין שש שעות.

מקורות

דינו כמו תבשיל של בשר, ועל אף שהוא נמצא בשקית בפני עצמו, מ"מ אינו חוצץ ממש, והלחלוחית עוברת מזה לזה שעי"כ מתבשל האורז ומתנפח, ובתבשיל של בשר המנהג להמתין שש שעות. כמבואר ברמ"א פט סעיף ג.


דילוג לתוכן