ברכות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

ברכות

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

אם בירך "בורא נפשות" על דבר שברכתו האחרונה היא "על המחיה", מה דינו.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
לא יצא ידי חובה, וצריך לברך שוב "על המחיה" כדינו.

מקורות

כתב בשולחן ערוך הרב סדר ברכת הנהנין (פרק א סעיף יח): ברכת על המחיה אינה פוטרת ברכת בורא נפשות רבות כגון אם אכל דייסא ובשר ודגים אף על פי שמשביעין קצת אינן בכלל מחיה וכן ברכת בורא נפשות רבות אינה פוטרת מעין ג'.


ובסעיף יט: לפיכך כל דבר שנסתפק בברכתו אם הוא מעין ג' או בורא נפשות רבות ורוצה לאוכלו שלא בתוך הסעודה יאכל עמו דבר שברכתו בורא נפשות רבות ודבר שברכתו מעין ג' מאותו המין שמסתפק בו כגון אם מסתפק בתבשיל אם ראוי לברך אחריו על המחיה או בורא נפשות רבות יאכל מיני מזונות ודבר אחר שברכתו בורא נפשות רבות בוודאי ויברך על המחיה ובורא נפשות רבות ופוטר תבשיל זה ממה נפשך.


דילוג לתוכן