ברכות ק"ש - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: תפילה

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

עד מתי יכול לברך ברכות ק"ש.

תשובה

לכתחילה עד ארבע שעות (זמניות) של היום. ובדיעבד עד חצות.

מקורות

לכתחילה עד ארבע שעות (זמניות) של היום. ובדיעבד עד חצות.


דילוג לתוכן