ברכה לבנות לימוד תורה.

האם מברכים גם בנות בברכה "לתורה לחופה ולמעשים טובים" למרות שהנשים אינן שייכות ללימוד התורה?

אין ספור פעמים ראינו את אד"ש מברך גם בהולדת בנות בנוסח זה. וטעם הדבר י"ל כי גם הם שייכות בלימוד התורה בהלכות הצריכות להן, ובפרט לפי מה שמנהיג אד"ש בדור האחרון שנשים ילמדו בתורת החסידות ויהיה להם אהבת ה' ויראת ה' וכידוע שיטתו בענין.

מקורות