ברכה חוזרת להדלקת נרות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: חגים

שאלה

הדלקתי בבית שלי נרות. אחרי זה אני יוצא למבצעים ברחבי העיר. האם אני יכול לברך בשביל האנשים האחרים למרות שהדלקתי כבר בעצמי?

תשובה

מי שכבר יצא בהדלקת נרות חנוכה, יכול להדליק ולברך עבור משפחתו וכד', ובתנאי  שהם עומדים אצלו ושומעים הברכה ועונים אמן, ובדיעבד אם לא ענו אמן יצאו.

מקורות

פמ"ג א"א סי' תרע"ה סק"ד, דעיקר הטעם שיוצא מדין שומע כעונה וקיי"ל בסי' רי"ג דאף בלא עונה אמן יצא).


דילוג לתוכן