fbpx

ברכה באמצע סעודה

שלום לכבוד הרב
אבקש לשאול אני נימצא בסעודה מלאה הכולל סלטים בשר והגישו לנו לחמניות אפויות מתוקות {שעל פניו לא באמת ניתן להבדיל }האם אני צריך נטילת ידיים וברכת המזון או שאני מברך מזונות וברכת מעין שלש.בתודה מראש אייל אלבז

ב"ה
צריך לברר איזה סוגי לחמיות מדובר.
אם זה לחמניות שברכתם 'מזונות', (שלפי דעת השו"ע אפילו במעט מתיקות אם היא מורגשת ברכתה מזונות. ולדעת הרמ"א (לאשכנזים) רק מתיקות רבה עד שלא מקובל בתוך סעודה כלחם. וקנה המידה הוא מה שמקובל על רוב בני אדם. כמו כן אם זה בצק שנילוש במי פירות או בחלב אפילו אם יש בו גם תוספת מים ברכתו מזונות), הרי אפשר לברך על זה מזונות וברכת מעין שלש.
ואם זה לחמניות שברכתם המוציא, צריך לברך קודם ברכה אחרונה על האוכל שאכלת עד עכשיו (ברכת בורא נפשות), ואז ליטול ידיים ולברך המוציא, ואחר כך ברכת המזון.
יש לציין שלדעת האדמו"ר הזקן גם לחמניות שברכתם מזונות, אם קובעים עליהם סעודה ושבעים מהם, ראוי לאכלם בתוך הסעודה.
אם אתה לא יודע איזה לחמניות הם – ראוי להחמיר וליטול ידיים על לחם ודאי, ואז לאכול לחמניות אלו בתוך הסעודה.
בברכת יאכלו ענוים וישבעו.

מקורות