ברית מילה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

האם ה'קווטר' בברית מילה, יכול להיות אח שאינו נשוי – עם אחות נשואה.

תשובה

אין בעיה בדבר. רק שלא יקח גבר את התינוק מאשה אחרת, אפילו פנויה או קרובה.

מקורות

ראה בספר "כורת הברית" (להרה"ג אליהו פוסק. תרנ"ג. סימן רסה, ס"ק סג): והעיקר נ"ל בכונת הרמ"א דדוקא וה"ה לאביה ולבנה ולאחיה אין קפידא, אבל לא כמנהג הרע הלוקח אף קוואטער עי' מג"א לכבד לאיש עם אשה אחרת (או חתן אם המיועדת להיות כלה שלו), ולא באלה חלק יעקב. (עיי"ש. ועיין עוד בספר חותם קודש. סימן י' סי"ז. זוכר הברית סימן יט סי"ד).


דילוג לתוכן