Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

בריכה או ים בספירה

האם יש בעיה בספירת העומר ללכת לבריכה או לים?

מבחינת הלכתית אין בעיה. אך יש להיזהר שלא ללכת למקומות מסוכנים ולשמור על כללי הבטיחות, כל השנה, ובפרט בימי הספירה.

מקורות