fbpx

ברור מצב לא פתור

הברור שעשינו שבוע שעבר מאוד עזר לי. איך אני מגיעה לברר לבד עם עצמי ארועים כדי להגיע לפיתרון

אנחנו מחפשים מה המצב התוהי שלנו, ואחרי שנסתכל בצורה אובייקטיבית ושכלית כאילו אנחנו לא מדברים על עצמנו ואז יהיה לנו יותר קל להגיע לפיתרון

מקורות