fbpx

ברור העבר

מדוע בברור שעושים לאנשים מקשרים את זה למה כל האנשים עושים? כמו הברור שעשית עכשיו שאלת האם כל האנשים בעולם מפחדים?

אנחנו רוצים לנתח מה באמת נכון או לא נכון, אנחנו צריכים להגיע לדיאלוג שכלי האם זה הגיוני או לא הגיוני, ואם מקבילים את זה לעוד אנשים אפשר להגיע לרעיון שכלי למה זה נכון או לא נכון בשבילנו.

מקורות