fbpx

בקשת סליחה והתנצלות

בקר טוב
האם בקשת סליחה והתנצלות הן פעולות זהות והאם בבקשת סליחה יש לתאר באופן מדויק על מה נאמרת הסליחה
תודה רבה על העזרה

ב"ה
ההיגיון אומר, שהתנצלות יכולה להיות גם על דבר שהאדם לא היה אשם בו, אך כיון שקרה נזק על ידו, הוא מתנצל על כך.
בקשת סליחה מתקשרת בדרך כלל לסיטואציה בו האדם מבין שהוא שגה והוא מבקש סליחה על טעותו.
לגבי פירוט הבקשת סליחה, אין בזה כלל חד משמעי.
מצד אחד יש מחלוקת בגמרא האם יש חובה לפרט את החטא או לא. מסקנת הדברים היא שאין חובה, ואף לפעמים פירוט החטא הינו דבר שאינו מומלץ, מחמת שמראה שהאדם אינו מתבייש במה שעשה. מצד שני, כשאדם מפרט במה שחטא הוא מתחרט יותר ומתחזק בתשובתו.
גם כאשר מדובר על בקשת סליחה מחבר, מצד הדין ראוי לפרט בפניו את החטא, אבל אם הוא יודע שפירוט החטא יגרום לחבר צער ובושה, עדיף שלא יפרט את החטא.
ולכן צריך לראות כל מקרה לפי עניינו, מה הדבר היותר נכון ומתאים באותה סיטואציה.
בהצלחה רבה ובשורות טובות

מקורות