Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

בעיות קשב מצד הנפש הבהמית

האם יש מקור לכך שבעיית קשב וריכוז נובעת או קשורה לנפש הבהמית?
כלומר אם יש קשר בין הבעיה לנפש הבהמית, או שזה רק נובע מגורמים נירולוגים ורגשיים?
ולכן גם בדרך הטיפול בה, יש אפשרות לטפל בדרכים אחרות?

לכל יהודי יש שלוש נפשות, הבהמית, השכלית והאלוקית. הם מלובשות זו בזו ושוכנות כאחד בגוף האדם, ולכן בוודאי שכל מצב כזה או אחר קשור ומשפיע על שלושת הנפשות.
יש לזכור, כי הנפש הבהמית של היהודי אינה רעה במהותה. היא ניתנה לו מאת הבורא, והיא המכונה גם נפש הטבעית, זה הטבע הבסיסי, הריגשי של האדם, והיא צריכה להיות נפש טבעית מתוקנת.
בדרך כלל כשיש לאדם מידה רגשית או מצב פיזי מסוים זה קשור לנפש הטבעית שבו, ויש להשתדל שהיא תהיה מאוזנת ובריאה ככל האפשר. כשאנו אומרים שמצב מסויים נובע מהנפש הבהמית אין זה אומר שיש לדכא את המצב ורק להגביר את הנפש האלוקית מעליה, אלא לעדן ולהבריא את הנפש הטבעית, שתהא מתוקנת ובריאה, ובתוך זה להכניס גם התודעה של הנפש האלוקית.
איך מטפלים בזה? כמו כל סוג של בעיה בהתאם לענין. לא ניתן לתת תשובה מדוייקת ללא פירוט של הבעיה והכרת המצב לאשורו. ניתן לומר שבאופן כללי במצבים אלו חשוב מאוד לעבוד על ביטחון ורגיעה נפשית. פעמים רבות הרבי מפנה ללימוד שער הביטחון של חובת הלבבות. כמו כן יש שיחות ומכתבים של הרבי בנושא הביטחון והחשיבה החיובית שלוקטו במספר מקומות, וגם באתר דעת תוכלי למצוא חומר רב על הנושא שיעורים מוקלטים וגם מאמרים לקריאה.

מקורות