בן גר

שלום,
אני בן גר (אבי הוא בן לנישואי תערובת). על אף שאני בוגר ישיבה, אני עדיין מאבק על זהותי. מכל מה שאני קורא מהכוזרי, מהר"ל, רב קוק, לא לדבר על ספרי קבלה וחסידות, אני מרגיש כאילו אני חס ושלום סוג ב ודפקט. האם תוכל לעזור להבין המושגים האלו?
תודה

ב"ה

שלום וברכה

אינני יודע מאיפה שאבת הגדרות אלו שבוודאי אינם נכונות, וחלילה שמישהו מגדולי ישראל שהזכרת אמר או התכוון לכך.

אמנם הכוזרי אומר שיש בו חיסרון של נבואה, אבל אתה בוודאי יודע שרבים רבים מעם ישראל, לא זוכים למעלת הנבואה.. מלבד זאת, שגם בזה ישנן יוצאים מהכלל כמו עובדיה, שהיה גר אדומי.

אדרבא על פי החסידות הרי הגרים הם ניצוצות של קדושה מאוד גבוהים, שהיה צריך 'לבררם' ולהעלותם בזמן הגלות, ועד שאמרו חז"ל "לא גלו ישראל בין האומות אלא בשביל שיתווספו עליהם גרים". ועל פי הסוד, הרי לשם כך כל ענין הגלות וכו', כדי לברר ניצוצות אלו שמעלתם גדולה.

ידוע גם הדיוק שהחיד"א מביא, והרבי מצטט אותו הרבה, שלא נאמר גוי שנתגייר, אלא גר שנתגייר, כיון שגם לפני שנתגייר היה בו ניצוץ אלוקי, והגיור רק גילה זאת.

והרי כל ישראל ביציאתם ממצרים נקראו בשם גרים!

והעיקר הוא שאין אתה צריך לחשוב ולהתעסק עם ענין זה כלל מחמת כמה סיבות:

א. כיון שאתה בן גר, ולא גר בעצמך, הרי זה לא נוגע אליך כל כך כל הדיון בזה.

ב. צריך לחזק האמונה בהשגחה פרטית, שהקב"ה הוא המנהל את העולם על כל פרטיו, והוא גלגל את המציאות שתהא באופן כזה, ובוודאי שהכל הוא ענין של טוב וחסד, בכל אופן שהוא, וכל המחשבות האחרות כאילו יש כאן ענין בלתי רצוי, הוא כנראה מצד היצר, שרוצה למנוע ממך לעבוד את ה' מתוך שמחה וטוב לבב.

בשורות טובות וגמר חתימה טובה

מקורות