בית במקדש - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: תנ"ך

בית במקדש

שם הרב המשיב: הרב יהודה נחמנסון
  • שאלה

האם נשים נכנסו לבית המקדש בלי נעליים ובלי גרביים?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה

במדרש רבה מסופר שהגישו לאלכסנדר מוקדון אנפילאות (נעלי בית) מבד והיה תפור בהם מרגליות. מסתבר אם כן שהיה מותר לילך עם גרביים. דווקא לכוהנים נאסר לעבוד בבית המקדש עם גרביים משום חציצה מרצפת המקדש ומשום תוספת בגדים (יותר מארבעת הבגדים שלהם), ולא מצינו איסור בזה לישראלים או ללויים שלא בשעת העבודה. בפירוש תפארת ישראל על מסכת שקלים הסביר שבזמן תרומת השקלים היו דורשים לתרום לחלוץ גם את נעלי הבד, ומשמע שלשאר המקדש יכול היה ליכנס בהם. לפי זה בוודאי שנשים שבאו להקריב קרבן תוכלנה ללבוש גרביים או אנפילאות מבד. במהרה בימינו אמן.

מקורות

מדרש רבה בראשית פס"א. תפארת ישראל עמ"ס שקלים ג, ב

דילוג לתוכן