נושא: ביטחון בה'

ביטחון יכול לקלקל?

מדוע ביטחון בהקב"ה לא סותר את התוכנית האלוקית? לדוגמא: אם פלוני מאד רוצה עבודה מסויימת  והוא עושה עבודה פנימית של ביטחון בה' (חשיבה חיובית וכו'…) כדי שבאמת ישיג את העבודה, אבל יכול להיות שהקב"ה רואה שזה לא יהיה לו טוב העבודה הזאת, כלומר שהביטחון שהוא עשה רק קילקל את הטוב האמיתי ועוד הרבה דוגמאות כאלה…

אין אנו יודעים כמובן את תכנית הקב"ה בכל פרט.
אבל אנו כן יודעים, שבתכנית הכללית של ה', יהיה בסופו של דבר טוב נראה ונגלה בפועל ממש, שהרי זהו המושג גאולה, שיהיה טוב גלוי בכל המציאות' וגלות לעומת זאת פירושו שהטוב מוסתר.
לכן, כשיהודי בביטחון בה' ובזה הוא מקרב אליו את המצב של הטוב הנראה והנגלה, הוא בעצם מתחבר בזה לתכנית האמיתית של הקב"ה. התכנית של הגאולה הפרטית והגאולה הכללית.


ואולי לכן גם ענין זה נתגלה והודגש ביותר על ידי החסידות בדורות האחרונים, ובהדגשה יתרה, ע"י הרבי מצד הקירבה הגדולה והטעימה כבר מהגאולה.

מקורות