בחירת השם לתינוק - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

שם הרב המשיב: הרב יהודה נחמנסון

שאלה

נולדה לנו בת בשעטו"מ, חמי שי' החליט על דעת עצמו לעלות לתורה ולקבוע את שמה. אני וזוגתי החלטנו מראש על שם אחר, מה לעשות?

תשובה

בשער הגלגולים כתב רבי חיים וויטאל שבהורים מתנוצץ רוח הקודש בעת בחירת וקביעת שם לילדיהם. מסיבה זו אדמו"רי חב"ד היו נמנעים לחלוטין מלהתערב בבחירת או קביעת שם לילדים. על כן זכות בחירת וקביעת השם שמורה לך ולזוגתך בלבד ומה שעשה הסבא – אינו כלום. יש לציין שכלל זה נכון גם לגבי כל שם שנתנו אחרים (שאינם ההורים) שלא בהסכמת ובאישור ההורים.

מקורות

שער הגלגולים, כג. לקו"ש חי"ב עמ' 281. שו"ת מהר"ם בריסק ח"ב סי' ז.

דילוג לתוכן