Ask The Rabbi

נושא:

בורר בספרים

האם יש איסור 'בורר' בסידור ספרים בבית הכנסת או בבית, בזה שאני ממיין אותם ומכניס לארון?

יש לחלק ולבאר את אופן הברירה: באם מונחים על שולחנו כמה ספרים שונים ונוטל כל אחד מהם בפני עצמו, בשביל להחזיר את הספר למקומו בארון הספרים, אין איסור בורר;


אך אם רוצה להחזיר למקום רק חלק מסוים מן הספרים, ולשם כך מפריד כמה ספרים שאותם אינו רוצה להחזיר למקומם - אסור משום בורר


בסידור הספריה עצמה, יש להיזהר ולא לסדרה בשבת, כי יש לחשוש שמא יברור.

מקורות