Ask The Rabbi

נושא:

בדיקת תמרים

האם מוזכר בהלכה איך בודקים תמרים?

לחצות התמר לשניים, עדיף עם סכין, להוציא הגרעין ולשטוח התמר, להציב אותו מול האור ולבדוק כל סימן או ״פס״ או נקודות, וכן לעשות משני צדדי התמר. לבדוק כל דבר הנראה חשוד. 

לפעמים יש כמין גרגירי סוכר שמצטברים בתוך הפרי, ואין בזה בעיה.

מקורות