בדיקת חרקים במזון - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כשרות

שאלה

העיניים שלי (ל"ע) חלשות, ואני לא יכול לראות, רק בעזרת משקפי קריאה עם מידה מאוד גבוהה. האם אני יכול לסמוך על עצמי ולבדוק מוצרים מתולעים וכל שאר מרעין בישין?

תשובה

איתא בס' הפוסקים, שהבודק רשאי להעזר באמצעי ראייה, ואפילו אם מטבע ראייתו חלשה, כגון שאינו יכול לראות אותיות קטנות אלא אם כן מסתכל באמצעות משקפיים – מותר לו לבדוק. וסומכים על בדיקתו לכתחילה. (וראה שו"ת חתם סופר או"ח קלב. ומשקפיים אינן גרועות מזכוכית מגדלת שסומכים עלי').

מקורות

דילוג לתוכן