בדיקת ביצים מדם - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: הלכה

בדיקת ביצים מדם

  • שאלה

למה לא בודקים ביצים מבושלות מדם? והאם צריך לבדוק?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
ישנה מחלוקת ראשונים לגבי עצם האיסור של דם בביצים, וכיום שהביצים הם "מוזרות" – גדלו בלול ללא תרנגולים, החשש הוא רחוק יותר, ולכן ניתן לאכול ביצים קשות למרות שלא ניתן לבדוק אותם, בזה שסומכים על הרוב.
בשולחן ערוך נפסק: "מותר לאכול ביצים צלויות, אע"פ שאינן יכולות להיבדק". ועל זה הוסיף הרמ"א: "וכן אין צריך לבדוק הביצים אם יש בהם דם, דסומכין על רוב ביצים שאין בהם דם. ומכל מקום נהגו להחמיר כשעושין מאכל עם ביצים ביום, שרואין בהם אם יש בהם דם". ובכף החיים הביא שהאריז"ל נהג לגמוע ביצים ללא בדיקה.. . ומכל מקום, כשמטגנים ביצה במחבת, נהגו לראות ולעיין בביצים בעת שמשברים אותם אם יש בהם דם או לאו.

מקורות

יורה דעה סימן סו סעיף ח

כף החיים ס"ק מא


דילוג לתוכן