fbpx

נושא: הלכה

בדיני מעשרות

שאלתי היא בנוגע דיני מעשרות.
האם עלי להפריש מעשרות מהרווחים של החברה שלי או רק מהכסף שאני מושך בכל חודש.
לדוגמא, אם החברה שלי הרוויחה 10,000 ש"ח בחודש והמשכורת שמשכתי לשימוש אישי היא 5000, האם עלי להפריש 10 אחוז מ 10,000 או 10 אחוז מ 5000?

שלום וברכה.


את המעשר יש להחשיב מהרווחים של הכספים שקיבלת. אלא שאם כחלק מההוצאות של העבודה שלא הפרשת עבורך משמש אותך (כגון רכב של העסק) יש לו אחרי הכל שווי הנאה.   ולכן יש להחשיב גם זאת כרווח במידה מסויימת.

וכיוון שקשה לעמוד על מידה זו.   הנוהג הוא להשתמש בחישובי המס הראויים לך לשלם. ולהחשיבם כמדד להכנסותיך.    כלומר אם לדוגמא המס המוכר כהוצאה ברכישת רכב יהיה 25%.   אז 75% ממה שהכנסת לקניית רכב נחשב שהכנסת לעצמך. (כמובן שבהחלפת הרכב אין להפריש מחדש מהסכום שכבר כביכול נכנס לרכשותך.  ומאידך אם הרכב יחזור לעסק ולא תקבל תקבול אחר במקומו תוכל לנכות זאת מחישוב המעשרות.)

וכיוון שלא נתנה התורה למלאכי השרת.   על כן ראוי לך להפריש מעשרות מכל הכספים שהוצאת לעצמך + השווי שאתה מעריך בו את הנאותייך האישיות מהחברה (כמו בדוגמת הרכב).


בברכת שנה טובה ומתוקה והצלחה רבה הן בגשמיות והן ברוחניות.

מקורות