בגדים אחר יז בתמוז - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: הלכה

שם הרב המשיב: הרב מאור דוד כהן

שאלה

שלום וברכה.
האם מותר לקנות בגדים אחר יז בתמוז?

תשובה

ב"ה

נוהגים להימנע מקניית בגדים חדשים מיז בתמוז ועד אחר תשעה באב (הנקראים שלושת השבועות). וזאת דווקא בבגדים ששייכים לברכת שהחיינו (שהוא מאוד שמח ברכישתם, גם אם בפועל לא מברך עליהם שהחיינו).

אומנם בבגדים תחתונים יותר (כגון גופיות וגרביים וכו') נוהגים להקל יותר עד ראש חודש אב. ובכל הנ"ל (גם אחר ר"ח אב) ניתן לקנות באם אין לו כל כך בגדים ללבוש או שלא ימצא כאלו אחר כך או שלא ימצאם אחר כך בזול כמו כעת. (ובאחרונים שהזכרנו ילבשם אחר תשעה באב כמובן)

מקורות : שו"ע תקנא סעיף יז. ובנושאי כלים.

מקורות

דילוג לתוכן