Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

אשה שמקליטה שיר

אשתי רוצה להקליט שיר להורים שלה ולנו באזור יש אפשרות להקליט רק אצל בנים, יש עם זה בעיה? יש פיתרון?

אסור לאשה לשיר באולפן שיש גברים יהודים. 

ניתן להקליט באולפן של גויים, או אצל אישה.

ואף שגם בפני גוי ראוי להימנע, יש לומר, שאם זה חלק מעבודתו, זה פחות חמור וניתן להקל.

מקורות