fbpx

אשה בזמן הגאולה

שלום רב,
הייתי רוצה לדעת אילו מקורות יש בחב"ד (וגם מקורות אחרים) על מעמדה של האשה בזמן הגאולה.
תודה רבה

במאמרי החסידות ישנה הרחבה גדולה על זה בהיבט החסידי קבלי, על פי הידוע שאשה היא כנגד "ספירת המלכות", ולעתיד לבוא המלכות תתעלה למעלה מהספירות שמעליה, בבחינת "אשת חיל עטרת בעלה".

לדברים בשפה יותר פשוטה ומובנת, אנו מצרפים כמה מקורות לעיון:


https://daat.org.il/%d7%94%d7%99%d7%99-%d7%a7%d7%a6%d7%aa-%d7%a6%d7%a0%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%90-%d7%aa%d7%96%d7%99%d7%a7/

https://www.chabad.co.il/?template=article&topic=131&article=3759

https://www.shturem.net/images/news/34036_news_15022009_17218.pdf

https://abc770.org/article_node_3682/

https://daat.org.il/%d7%a9%d7%91%d7%a2-%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa/

https://www.chabad.org.il/Articles/Article.asp?ArticleID=230&CategoryID=196

מקורות