ארון קבורה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: כללי

ארון קבורה

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

האם אפשר לקבור נפטר ב'ארון קבורה'.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
מעיקר הדין באם א"א לפטור הדבר ע"פ חוק לקבור באדמה ממש, אזי רצוי באם אפשרי שמבלי שיראו וישימו לב, שיורידו עכ"פ את הלוח עץ של הארון למטה, שהנפטר יגע באדמה ממש.

מקורות

מצוה מן התורה לקבור את המת בקרקע שנא' כי קבור תקברנו ואם לא קברוהו בקרקע אלא שנתנוהו בתוך ארון בלבד ביטל מצות קבורה ועובר משום לא תלין ואם נתנוהו בארון וקברוהו בקרקע קיים מצות קבורה אולם טוב לקוברו בקרקע ממש ואפילו בחו"ל וכמו שנא' כי עפר אתה ואל עפר תשוב. וכפי שכתב הטור מדברי הרמב"ן בסת"ה (ד' ל"ח) ומימרא דרבי יוחנן סנהדרין (מ"ו), ומכפילות התיבות קבור תקברנו למדים שגם יתנו בארון ואת הארון יתנו בקרקע ואז אינו עובר עליו בלא תלין אך מ"מ עיקר מצות קבורה כשהגוף מושכב על הקרקע ממש דכתי' וישוב העפר על הארץ כשהיה וזהו עיקר תקון האדם ולא עוד דנוח לו יותר לשכב על העפר שנא' כי עפר אתה ואל עפר תשוב.


דילוג לתוכן