אנשים ללא זרע של קיימא

למה יש כ"כ הרבה אנשים גברים, נשים, ללא זרע של קיימא ללא ילדים למה?!

זוהי שאלה שרק הקב"ה יכול לענות עליה.

והעיקר שהמענה עליה יהיה על ידי שיביא את הגאולה האמיתית והשלימה, וממילא יבטלו כל הצרות, ובכללם ענין זה שיש אנשים שלא זכו לילדים.

כדאי גם להזכיר, שאין אנו יודעים את סוד כל נשמה ונשמה.

בהחלט יתכן שישנם נשמות שלא זוכים להביא ילדים לעולם. כמו שיש נשמות שלא זוכים כלל להקים בית ולהתחתן.

וזה עצמו שלא זוכים לזה הרי זה מראה שאין זה תפקידם ואין הם צריכות לכך.

גם נשמות כאלו צריכות להיות שמחות בעולם הזה, ולבצע את שליחותם בעולם הזה, למלאות את כוונת הבריאה לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, ולממש את חלקם בעולם כל אחד לפי תפקידו ומקומו מתוך שמחה.

למרות זאת, כיון שאין אנו יודעים באמת מה סודה של כל נשמה, הרי ברור הדבר שהאדם צריך לעשות כל השתדלות בדרכי הטבע להתחתן וגם להוליד ילדים. ורק אם במבט לאחור זה לא הצליח נדע למפרע שנשמתו לא היתה זקוקה לזה.

למרות הקושי המאוד גדול לחיות באופן כזה, הרי בוודאי שניתנו הכוחות להתחזק במחשבות חיוביות ובביטחון בה', שביכולתו להוציא אותנו ממצבנו כהרף עין ממש, וכיצד לא מוגבל כלל במגבלות הטבע, ועצם ההתחזקות של מחשבות אלו בביטחון בה' מסוגלות להמשיך לעולם שפע גשמי בטוב נראה ונגלה, כפתגם הידוע "חשוב טוב יהיה טוב". בשורות טובות בטוב הנראה והנגלה, וגאולה פרטית וכללית תיכף ומיד ממש.

מקורות