fbpx

אני מחקה אנשים! מה עושים?

שלום רב!

יש לי שאלה שמטרידה אותי במקצת. אני לא בטוח שאתם הכתובת לשאלתי, אבל אולי כן ימצא לכם איזה הסבר (לפי דעתי כל הסבר שימצא ובסיסו במקורותינו הקדושים הרי עדיף על כל השערה פסיכולוגית בת ימינו). לאחרונה הבחנתי שאני כמו מחקה אנשים בשעה שאני מדבר איתם. אני כמו.. קולט, מרגיש את האדם העומד מולי, ובלי רצון, ובלי כוונה, מדבר איתו באותו הסגנון, לפעמים עם אותן התנועות והמילים אפילו. לפעמים ההשפעה של אדם מסויים יכולה להמשך גם אחרי שעזבתי איתו, ועברתי לדבר עם אחרים. מעניין לציין שלא מכל אדם אני מוצא את עצמי מושפע, אלא ביחוד מאלה שאני מתרשם מהם שהם דומיננטיים מסיבות כאלה ואחרות. אני כמו "קולט" את הגל שהם משדרים, את אופן הדיבור, לפעמים עד כדי הלך מחשבתי, ואח"כ מסגל אותו לעצמי לזמן מסויים. והכל בלי כוונה! אני לא יודע איך להתמודד עם התופעה הזאת, איך לדעת ש"הנה זה קורה שוב", איך להפטר ממנה…! אני חפץ להיות כפי טבעי, ליד כל אדם שהוא, ולא מצליח… קולט אחרים ומשתנה. זה ממש מתסכל. שוב, אני מודע לעובדה שאולי אתם לא הכתובת ל"בעיה נפשית" שכזו או מה שזה לא יהיה, אך בכל זאת… אני מאמין שדרך הניתוח שלכם למקרים אחרים הייתה הקולעת לאמת, והעוזרת ביותר, ומי יודע ואולי גם כאן תמצא לי עצה… 

שלום רב, ראשית כל כדאי לציין, שכל אדם בעולם הוא מושפע באיזה שהוא מקום מהסביבה ומחקה אותה. השאלה כמובן עד איזה רמה ואם זה מגיע לקיצוניות מוגזמת. כך שעצם העניין הוא לא בעיה, אלא בעיקר המקום שנותנים לזה והגלישה מעבר לאיזון הנכון. באופן כללי, החסידות מלמדת אותנו כי "המוח שליט על הלב". כלומר שבכח המחשבות שלנו, שבאים מתוך היגיון ושכל, ניתן להתגבר ולהפנות גם את המקום הרגשי של הלב. כפי הנראה, יש לחזק כאן את הצד של הערך העצמי הבלתי תלוי בסביבה. פירוש הדברים: לכל אדם יש שתי רמות של אישיות. יש רמה חיצונית שכל ערכה מותנה בסביבה וביחס של האחרים אלי. באם אוהבים אותי אני אוהב את עצמי, באם מעריכים אותי, אני מעריך את עצמי וכו'. ויש רמה פנימית יותר שעניינה – אני שלם עם עצמי. אני בטוח בעצמי ואין זה מותנה כלל במה שאחרים חושבים עלי – כיון שהקב"ה אוהב אותי, והוא מאמין בי, וזה דבר שלא מותנה בשום דבר. ככל שנחזק בעצמנו יותר את המחשבות והמקום הפנימי הזה – של ערך עצמי בלתי מותנה, ערך ששורשו מעצם היותי בת של בורא עולם, וממילא יש בי ערך וחשיבות אלוקית, שלא תלויה באחרים, הרי יהיה יותר קל להשתחרר מאותם תחושות ומחשבות של "כניעה" פנימית לאישיות אחרת. השורות המעטות שנכתבו כאן לא מספיקות כדי לתת הרבה חומר להתבוננות. לכן המלצה שלנו לקרוא ולהאזין לקישורים הבאים, בהם עניין זה מופיע יותר באריכות, ובאם אחר כך, משהו לא יהיה מובן, או תרצה הדרכה יותר פרטנית, אתה מוזמן לפנות אלינו שוב. https://www.daat.org.il/view.aspx?id=1670 https://www.daat.org.il/view.aspx?id=1855 https://www.daat.org.il/view.aspx?id=1707 בהצלחה ובשורות טובות

מקורות