אמירת לחיים בין מנחה למעריב בימי ספירת העומר - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: הלכה

שם הרב המשיב: הרב מאור דוד כהן

שאלה

מה הדין באמירת לחיים על משקה בין מנחה למעריב בימי ספירת העומר?

תשובה

אין איסור באמירת לחיים על משקה שיכר ובלבד שלא ישתה יותר מכביצה. (שמא ימשך בקביעות זו וישתכר). ודין זה הוא מלפני תפילת ערבית (והשיעור הוא החל מחצי שעה לפני צאת הכוכבים)

והוא הדין גם לאחר תפילת ערבית כל שלא ברך עדיין ספירת העומר.


מקורות

שו"ע רל"ה.  וראה גם משנ"ב ס' רלב סע' לד-לה.

דילוג לתוכן