נושא: ביטחון בה'

אם אלוקים משגיח, איך יש אסונות?

יש לי שאלה שמאוד מציקה לי, אם זה נכון שאלוקים משגיח על הכל ושולט על הכל כיצד הוא נותן שיקרו דברים רעים ואסונות כמו ילדים שנפטרים בגיל צעיר, וכדומה…? 

השאלה שלך היא מאוד קשה ואי אפשר לענות עליה בהינף יד, בכל זאת ננסה לתת את השקפת החסידות בעניין בכמה משפטים, אם תרצה להאריך בעניין פנה אלינו באופן אישי. דבר ראשון, חלילה להגיד שילד שנפטר, עשה משהו רע שלכן הגיע לו כזה עונש. הילד בודאי צדיק, וגם אם הוא חטא אין מענישים ילד, הוא עדיין לא בהגדרת איש שמקבל עונש על חטאיו. זה שילד נפטר בגיל צעיר זה בודאי אסון וטרגדיה קשה שאין לנו יכולת להסבירה ולהבינה בשכל אנושי. ולמרות זאת, מעיקרי האמונה להאמין שכל מה שהבורא עושה יש לזה סיבה ומטרה, ובסופו של דבר יש בזה גם טוב. אלא שלא תמיד הטוב גלוי בתוך המציאות, והרבה פעמים הטוב הוא נסתר ולא ניתן בשלב זה, להבין כיצד מאורע מסוים יש בו גם טוב. יש סיפור מפורסם על הבעל שם טוב שהגיעו אליו זוג חשוכי ילדים שנפטר להם ילד בגיל צעיר, וסיפר להם הבעש"ט את סיפורה של אותה נשמה בגלגול קודם וכיצד בואה לעולם למשך זמן קצר היה תועלת עצומה עבור אותה נשמה. וכך גם אולי אפשר להגיד במקרה זה, אין אנו יודעים למה קורה מאורעות מצערים כאלה, אך יתכן שילד שנפטר לדוגמא זוהי נשמה שבאה מלכתחילה לעולם להשלים איזו שהיא משימה לזמן קצר, ולאחר מכן, הרי אין לה צורך להישאר בעולם והיא חוזרת חזרה לגן עדן. הרבי מביא משל מרופא מנתח, שאם יכנס אדם מימי הבניים לחדרו ויראה שהוא חותך אבריו של אדם.. הרי יצעק בזעקה גדולה שיש כאן סדיסט.. אך האמת שאותו מנתח מציל את חייו, כך ההבדל ביננו לבורא, הוא הבדל אין סופי, ולכן לא תמיד אנו יכולים להבין את מעשיו, והרבה דברים נראים לנו רעים וקשים, אף שלמעשה זה לטובתינו. מה שנותר לנו, זה להאמין באמונה שלמה שהבורא הוא טוב וממילא כל מה שעושה זה טוב, אף אם לנו זה נראה כרע, ולהתפלל לבורא שמעתה ישפיע עלינו רק טוב גלוי. והעיקר שיביא לנו את המשיח תיכף ומיד, שאז גם הטוב הנסתר יתגלה כטוב גלוי. ונוכל להבין איך כל הדברים הקשים שעברנו הרי הם בעצם תכלית הטובה. ובפרט, שאז יהיה גם תחיית המתים, ויבולע המות למצח.

מקורות