אכילה ושתיה בימות המשיח

האם בימות המשיח יהיה אכילה ושתי'. ואם לא מה מבטיחה התורה על ממתקים על העצים וכו'?

בימות המשיח יהיו ב' תקופות. בתקופה הראשונה לא יהיה שינוי ממנהגו של עולם אלא רק יסור שיעבוד המלכיות, ובתקופה זו תהא אכילה ושתיה, והכל יהיה בשפע רב, ויגדלו על העצים מעדנים ואוכל מוכן.. בתקופה השניה שזהו זמן תחיית המתים, הרי יהיה שינוי מנהגו של עולם, ובפשטות, על תקופה זו מוסב מה שאמרו חז"ל שהעולם הבא אין בו אכילה ושתיה. 


יש לציין שלמרות זאת, החסידות פוסקת כדעת הרמב"ן שהתכלית היא נשמות בגופים, וממילא ישארו גופים גשמיים, אלא שהגופים לא יהיו ניזונים מהאוכל והשתיה הגשמיים, מאחר שמה שניזונים היו מהאוכל הגשמי הוא לצורך בירור הניצוצות האלוקיים הטמונים בו, ולעתיד לבוא, כיון שהושלם בירור הניצוצות, היתגלה שורש ומעלת הגוף הגשמי, מצד בחירת עצמות ה' בו ולא יצטרף לבירור הניצוצות וממילא גם לא לאכילה ושתיה גשמיים.

מקורות